_IMG_"Brak
Aktualności

Informacja Powiatowego Lekarza Weteryrarii

W związku z wystąpieniem nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń w Polsce Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku przesyła ulotki informacyjne dotyczące ASF: 1) Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonych w […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Sukces matematyczny Julity

Uczennice Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku uczestniczyły w konkursie matematycznym Liga Zadaniowa. Konkurs ten na szczeblu rejonowym i wojewódzkim organizowany jest przez  Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w […]

_IMG_"Brak
Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Podpisanie umów – Termomodernizacja

W dniu 20 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek odbyło się uroczyste podpisanie umów z wykonawcami projektu unijnego pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek

13 czerwca 2017 roku obradowała Rada Gminy Włocławek na XXV Sesji VII kadencji. Porządek obrad przewidywał między innymi wprowadzenie zmian do budżetu na 2017 rok, zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na […]