Hymn OSP
Rycerze Floriana
Gdy trzeba − czuwamy po nocach:
Czy łuna na niebie nie wschodzi.
W ulewach i rwących potokach −
Walczymy z żywiołem powodzi.
Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka
Gotowy potargać na strzępy los zły −
Śpieszymy z pomocą − bo nie ma co zwlekać −
Rycerze Floriana − to my!
Strażacy − druhowie
I z miasta i wsi
Czuwają by człowiek
Bezpiecznie mógł żyć.
Opatrzność nam sprzyja, więc raźniej –
Nieść pomoc, na którą ktoś czeka.
Strażacy potrafią odważnie
Przygarnąć do serca człowieka.
Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie,
ożywiać marzenia i spełniać swe sny.
Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie −
Rycerze Floriana − to my!
Strażacy − druhowie
I z miasta i wsi
Czuwają by człowiek
Bezpiecznie mógł żyć.
Modlitwa strażaka
Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność, bym
Ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.
Ceremoniał Ochotniczych Straży Pożarnych

Ceremoniał Ochotniczych Straży Pożarnych

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gminie Włocławek – kadencja 2021-2026:

 1. Pan Stanisław Wawrzonkoski – Prezes.
 2. Pan Bogusław Wrocławski – Wiceprezes.
 3. Pan Zbigniew Reniecki – Wiceprezes.
 4. Pan Mirosław Nowacki – Komendant Gminny.
 5. Pan Paweł Twardowski – Zastępca Komendanta Gminnego.
 6. Pan Janusz Tyrała – Sekretarz.
 7. Pan Zbigniew Rogalski –  Skarbnik.
 8. Pani Magdalena Korpolak-Komorowska – Członek Zarządu.
 9. Pani Anita Ochmańska Robaczewska – Członek Zarządu.
 10. Pan Ryszard Jaroszewski – Członek Zarządu.
 11. Pan Paweł Bogdanowicz – Członek Zarządu.
 12. Pan Roman Gołębiewski – Członek Zarządu.
 13. Pan Piotr Jarębski – Członek Zarządu.
 14. Pan Janusz Jeske – Członek Zarządu.
 15. Pan Marcin Zieliński – Członek Zarządu.
 16. Pan Tomasz Podgórski – Członek Zarządu.
 17. Pan Kamil Kurdubski – Członek Zarządu.

Jednostki OSP w Gminie Włocławek:

OSP Kruszyn

OSP Smólnik

OSP Świętosław

OSP Smólsk

OSP Łagiewniki

OSP Warząchewka

OSP Dąb Polski