1. Pan Leszek Wojtasiak (1924-2020)
 2. Pani Jolanta Caban
 3. Pan Wiesław Caban
 4. Pan Henryk Baranowski (1924-2023)
 5. Pan Stanisław Stasiak (1933-2020)
 6. Pani Longina Wierzbicka
 7. Ks. Witold Kujawski (1938-2021)
 8. Pani Janina Ziółkowska
 9. Zespół „ Kruszynioki”
 10. Pan Alojzy Świątkowski (1937-2020)
 11. Pani Barbara Danuta Syropiatko
 12. Pani Irena Kubiak
 13. Pani Janina Witkowska
 14. Pani Krystyna Wiśniewska (1949-2017)
 15. Pan Bartosz Ścierzyński
 16. Pani Ewa Ścierzyńska
 17. Pan Edward Sobczak
 18. Pani Maria Zawitowska
 19. Pani Wiesława Sudo
 20. Pan Leszek Bąkowski
 21. Pani Wiesława Bąkowska (1952-2023)