1. Pan Leszek Wojtasiak
 2. Pani Jolanta Caban
 3. Pan Wiesław Caban
 4. Pan Henryk Baranowski (1924-2023)
 5. Pan Stanisław Stasiak
 6. Pani Longina Wierzbicka
 7. Ks. Witold Kujawski (1938-2021)
 8. Pani Janina Ziółkowska
 9. Zespół „ Kruszynioki”
 10. Pan Alojzy Świątkowski
 11. Pani Barbara Danuta Syropiatko
 12. Pani Irena Kubiak
 13. Pani Janina Witkowska