Sołectwo Smólnik:

  • Smólnik,
  • Przerytka,

Kontakt z Sołtysem:

Pan Muratow Wiktor  
54 253 15 73

Rada Sołecka:

1. Pan Ryszard Supiński
2. Pan Piotr Marciniak
3. Pani Wiesława Grzelak