Zespół Folklorystyczny “Smólnik”

 

Zespół Folklorystyczny  SMÓLNIK powstał w styczniu 2008 roku i działa w strukturach  Gminy Włocławek. inicjatorem i organizatorem Zespołu była grupa pasjonatów ze Smólnika i okolicznych miejscowości.Zespół jest kontynuatorem bogatych tradycji kultury ludowej i w swych programach prezentuje zwyczaje, obrzędy, tańce, melodie, przyśpiewki i gwarę Nadwiślańskich  Kujaw  Wschodnich.Starannie przygotowywane scenariusze i rekwizyty nawiązują do dawnych kujawskich obrzędów. Kapela Zespołu ma skład instrumentów typowy dla tego regionu.Mimo krótkiego czasu istnienia Zespół bardzo aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym nie tylko regionu kujawskiego. Jest zapraszany na wiele imprez folklorystycznych.Występował na Pomorzu, Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Bierze udział  w  imprezach organizowanych przez Muzeum Etnograficzne we Włocławku. Na licznych przeglądach, spotkaniach i festiwalach folklorystycznych zdobywał cenne nagrody i wyróżnienia m. in.: ROK 2009-I miejsce w konkursie na  “Najlepszy Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy” na  4 Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej w Łącku . ROK 2010- Nagroda Gran Prix na XXXIX Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku.- I miejsce na XIII Przeglądzie Twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych w Sierpcu.- I miejsce  “Najlepszy  Folklorystyczny Zespół Regionalny  ”  na 5 Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej w Łącku. Zespół otrzymał dwie nagrody :nagrodę  Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz nagrodę Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

– Prezentacja Widowiska Obrzędowego “W karczmie po obłożonych” podczas Włocławskich Inspiracji Artystycznych w Teatrze Impresaryjnym. ROK 2011- I miejsce na Wojewódzkich Spotkaniach Teatrów Obrzędu Ludowego w Gostycynie.- I miejsce na XXVIII Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych  w Kaczorach i nominacja na Sejmik Ogólnopolski.- DYPLOM  HONOROWY  w uznaniu wybitnych dokonań artystycznych i nagroda pieniężna na XXVIII Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. ROK 2012- I miejsce  na  XXXXI Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej  w Ciechocinku za widowisko  p.t. 11  Król pasterzy 11- III miejsce  w Konkursie śpiewu na Festiwalu Folklorystycznym p.n.  11  Bliżej korzeni 11 w Nieszawie. ROK 2014- Nagroda główna – Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na XIV Przeglądzie Zespołów Ludowych na Zamku w Golubiu Dobrzyniu. – I Nagroda 23 Przeglądu Małych Form Teatralnych w Kazimierzu Biskupim (województwo Wielkopolskie) ROK 2015- Nagroda główna – Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na XIV Przeglądzie Zespołów Ludowych na Zamku w Golubiu Dobrzyniu. ROK 2016- I nagroda na Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku.- II nagroda na Ogólnopolskim Przeglądzie ARS 2016 w kategorii Zespołów Folklorystycznych.

 

Pani Regina Pieczkowska – Kierownik Zespołu Folklorystycznego Smólnik

Tel. kontaktowy: +48 691 883 257