Sołectwo Ładne:

  • Ładne,

Kontakt z Sołtysem:

Pan Kotwicki Andrzej

54 237 91 31

Rada Sołecka:

1. Pan Barański Zbysław
2. Pan Markowski Sławomir
3. Pan Kożan Krzysztof