Uchwała Nr XXVIII/222/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 września 2005 r. sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie
  Pobierz uchwałę, Pobierz załącznik
 
Uchwała Nr XXIX/230/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 październik 2005 r. sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/222/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie Pobierz uchwałę
 
 Uchwała Nr XXXVIII/296/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie Pobierz uchwałę
 
 
Uchwała Nr XVII/115/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/222/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie            Pobierz Uchwałę
 
 UCHWAŁA Nr XIX/130/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/115/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/222/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie Pobierz uchwałę

 
 
 Uchwała Nr IV/32/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.Pobierz uchwałę