Atrakcje turystyczne

Osadnictwo obszaru gminy Włocławek sięga swymi początkami epoki neolitu, poprzez kultury epoki brązu po wczesne średniowiecze i nowożytność. Historia gminy związana jest w bezpośredni sposób z Włocławkiem, od 1194 r. Stolicą Księstwa Kujawskiego. Przeniesiona następnie w 1233 r. do Inowrocławia.
W wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w XIV w. Przez Kazimierza Wielkiego teren gminy znalazł się w obrębie województwa brzeskiego.
Średniowieczna sieć osadnicza w formie ośrodków wiejskich związana była z siedzibami poszczególnych właścicieli ziemskich. Zachowanymi do dziś przykładami dawnych ziemiańskich posiadłości są zespoły parkowo-dworskie:


Dębice
Dwór murowany częściowo drewniany ok. 2 połowy XIX w., park, rządcówka, stajnia, wozownia, czworak, stodoła, obora, spichlerz, warsztat.


Smólnik
Zespół parkowo-dworski dwór murowany z końca XIX w., park

Świętosław
Zespół parkowo-dworski: dwór murowany z XVIII/XIX w., park, kuźnia murowana, obora, stajnia, stodoła, spichlerz, magazyn, czworak, brama wjazdowa.

Nowa Wieś
Zespół parkowo-dworski z 2 połowy XIX w., park, szpaler kasztanowców.


Wistka Królewska
Zespół parkowo-dworski: dwór murowany z ok. połowy XIX w., park.


Kruszynek
Zespół parkowo-dworski z połowy XIX w. Dwór murowany, starodrzew.

Duże znaczenie odgrywały trakty drogowe, stanowiące obecnie historyczne szlaki komunikacyjne:
– szlak Łokietka
– szlak powstania styczniowego
– szlak handlowy do Kalisza
– szlak I Armii Wojska Polskiego
– szlak handlowy łączący Włocławek z traktem warszawsko-kaliskim.

Zabytki

· Lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie. Aeroklub prowadzi działalność szkoleniową z zakresu pilota szybowcowego, pilota balonowego i spadochroniarstwa . Na lotnisku organizowane są liczne imprezy rekreacyjno-sportowe. 

· Zielona Szkoła w Smólniku. W ofercie placówki znajdują się zajęcia terenowe, laboratoryjne i rekreacyjno-sportowe z zakresu ekologii, ochrony przyrody oraz kultury regionu. Zajęcia dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych prowadzone są przez pracowników i trenerów edukacji ekologicznej Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

· Sporty motorowodne, żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing głównie na Zalewie Wiślanym oraz na jeziorze w Skokach Dużych.

· Wędkarstwo – wszystkie jeziora obfitują w ryby.

· Grzybobranie.

· Różne imprezy sportowe i rekreacyjne.

· Imprezy kulturalne i folklorystyczne. W gminie Włocławek działają: Ośrodek Kultury w Kruszynie, dwa zespoły folklorystyczne: „Smólnik” i „ Kruszynioki” oraz   orkiestra dęta OSP Kruszyn.

Tekst Jolanta Pijaczyńska

.
Skip to content
baner lgd