Sołectwo Smólsk:

  • Smólsk,

Kontakt z Sołtysem:

Pan Chojnacki Marcin

Rada Sołecka:

1. Pan Wiesław Chojnacki
2. Pan Marcin Zieliński
3. Pan Wiesław Ochmański