Sołectwo Kruszyn:

  • Kruszyn

Kontakt z Sołtysem:

Pan Józef Bryn

Rada Sołecka:

1. Pani Anna Dybalska – Grenz
2. Pani Bożena Piwowarczyk 
3. Pan Paweł Ostrowski
4. Pan Marek Trzeciak
5. Pan Jacek Winiecki