Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Przydatne telefony:

Sekretariat – 54 230 53 55

Wójt Gminy Włocławek – 54 230 53 00

Zastępca Wójta – 54 230 53 47

Sekretarz Gminy – 54 230 53 35

Skarbnik Gminy – 54 230 53 42

Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa Gospodarki Komunalnej – 54 230 53 37

Hydrofornia Dębice – 54 252 82 80, 668 579 313

Ewidencja ludności i dowody osobiste – 54 230 53 38

Obsługa Rady Gminy i sprawy obronne – 54 230 53 56

Podatki – 54 230 53 36

Kasa urzędu – 54230 53 39

Gospodarka odpadami – 54 230 53 33

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej – 54 230 53 47

Świadczenia rodzinne, wychowawcze,

alimenty – 54 230 53 48

Karta Dużej Rodziny – 54 230 53 46

 

 

Adresy e-mail:

urzad@g.wloclawek.pl

sekretariat@g.wloclawek.pl

wojt@g.wloclawek.pl

sekretarz@g.wloclawek.pl

skarbnik@g.wloclawek.pl

k.knasiak@g.wloclawek.pl

gops@gmina.wloclawek.pl

 

Platforma ePUAP:

/gsdul2275m/skrytka

 

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – od 7:30 do 15:30

Wtorek – od 7:30 do 17:00

Środa – od 7:30 do 15:30

Czwartek – od 7:30 do 15:30

Piątek – od 7:30 do 14:00

 

Kasa:

Poniedziałek – od 8:00 do 14:00

Wtorek – od 8:00 do 15:00

Środa – od 8:00 do 14:00

Czwartek – od 8:00 do 14:00

Piątek – od 8:00 do 13:00