Sołectwo Kruszynek:

  • Kruszynek,

Kontakt z Sołtysem:

Pani Łysiak Aleksandra 

Rada Sołecka:

1. Pani Róża Węgielewska
2. Pan Paweł Andrzejewski
3. Pani Agata Sikorska
4. Pani Ewelina Kozicka
5. Pan Włodzimierz Kruszka