Sołectwo Wistka Królewska:

  • Mostki,
  • Wistka Królewska

Kontakt z Sołtysem:

Pani Iwona Kowalska

Rada Sołecka:

1. Pan Marcin Dereszewski 
2. Pan Przemysław Brauer
3. Pani Beata Sadowska