Sołectwo Telążna Leśna:

  • Smolarskie,
  • Telążna Leśna,
  • Telążna Stara,

Kontakt z Sołtysem:

Pan Kowalewski Michał 
54 253 16 40


Rada Sołecka:

1. Pani Renata Kowalewska
2. Pani Longina Wierzbicka
3. Pani Bożena Michalska