Sołectwo Dobra Wola: 
Dobra Wola,
Świętosław,

Sołtys:

Pan Marek Krawiecki

Rada Sołecka:

1. Pani Małgorzata Świątkowska
2. Pan Roman Chmielewski
3. Pani Ewelina Lange