Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji!

W związku z częstymi awariami na sieci kanalizacyjnej przypominamy czego nie wolno wrzucać do kanalizacji.

Toaleta to nie śmietnik!

Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby przyjmować ścieki z Państwa domów, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy.

Do toalety nie należy wrzucać:

  • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien itp.,
  • materiałów budowlanych,
  • części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie,
  • środków higieny osobistej i opatrunkowych takich jak: waciki, tampony, nawilżane chusteczki, wata, patyczki do uszu itp.,
  • włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, rajstop – zawierających włókna naturalne i syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
  • lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni,
  • odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach i zmniejszają ich średnicę,
  • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
  • substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych,

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do poważnych awarii. Może dojść do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Ponadto w przypadku zmniejszonego przepływu ścieków (np. w nocy) osadzają się na dnie kanału sanitarnego stopniowo zmniejszając jego średnicę a w konsekwencji także możliwy przepływ. Odpady te wcześniej czy później i tak muszą zostać usunięte, przy czym koszt usunięcia z sieci kanalizacyjnej jest bardzo wysoki.

Do pobrania:

Ulotka informacyjna