Sołectwo Koszanowo:

  • Humlin,
  • Koszanowo

Kontakt z Sołtysem:

Pan Karkosik Tomasz
609 432 237

Rada Sołecka:

1. Pan Henryk Kawczyński
2. Pani Anna Zalewska
3. Pan Wiesław Kapuściński