RADA GMINY WŁOCŁAWEK

Kadencja 2018-2023

1. Reniecki Zbigniew – Przewodniczący Rady Gminy Włocławek
2. Gliszczyński Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Włocławek
3. Betliński Edward
4. Bogdanowicz Paweł
5. Brzeziński Jan
6. Jakrzewska Grażyna (ślubowanie złożone w dniu 29 czerwca 2022 roku)
7. Lewandowski Zbigniew
8. Michalak Monika
9. Nowacki Tomasz
10. Nowak Magdalena
11. Nowok Janusz
12. Sadowska Elżbieta
13. Seklecka Danuta
14. Szmyt Andrzej
15. Wrocławski Bogusław

Błasiak Wiesław (wygaśnięcie mandatu radnego z powodu śmierci z dniem 8 marca 2022 roku).

Numer Kontaktowy:
Przewodniczący Rady Gminy Włocławek
Telefon: (54) 230-53-00
e-mail: rada@g.wloclawek.pl