Sołectwo Dąb Polski :

  • Dąb Mały,
  • Dąb Polski,
  • Dąb Wielki,

Kontakt z Sołtysem:

Pani Anna Ziętarska
tel: 502 248 999

Rada Sołecka:

1. Pani Wioletta Zamerska
2. Pani Anna Rzadkowolska
3. Pani Hanna Bartosiak