Sołectwo Kosinowo:

  • Adaminowo,
  • Dobiegniewo,
  • Jazy,
  • Kosinowo,
  • Łączki,
  • Ruda,
  • Stasin,
  • Wistka  Szlachecka,
  • Zuzałka

Kontakt z Sołtysem:

Pan Krzysztof Wiśniewski
telefon stacjonarny: 54 253 15 87
telefon komórkowy: 608 423 330

Rada Sołecka:

1. Pani Anna Kosińska
2. Pani Marlena Domańska
3. Pan Maciej Namieśnik
4. Pan Marek Migdał
5. Pan Wiesław Szatkowski