Sołectwo Józefowo:

  • Józefowo,
  • Radyszyn,
  • Widoń

Kontakt z Sołtysem:

Pani Wichrowska Mariola

Rada Sołecka:

1. Pan Arkadiusz Szydłowski 
2. Pan Adrian Wilczyński
3. Pan Mateusz Gabryszewski
4. Pani Helena Przybyszewska
5. PanI Krystyna Bojarska