Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Zaświadczenie o zarobkach

Oświadczenie i tabela do ustalania koordynacji

Wniosek 500+ na okres 2021-2022

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Wniosek o wydanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczna na swoich urządzeniach

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Klauzula informacyjna

Upoważnienie o złożenie wniosku o stypendium szkolne

Zestawienie imiennych faktur

Dodatek Osłonowy

To nowy element tarczy antyinflacyjnej, który ma na celu finansowe wsparcie dla obywateli. Z założenia ma zminimalizować negatywne skutki rosnących cen energii, gazu i żywności.

Zgodnie z nowymi przepisami dodatek osłonowy przyznawany jest każdemu gospodarstwu domowemu, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:

 • 2100 zł  – w gospodarstwie domowym jednoosobowym;
 • 1500 zł  – na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Wnioskujący o wsparcie, którzy spełniają kryterium dochodowe, otrzymają pomoc uzależnioną od miesięcznego dochodu:

 • 400 zł rocznie otrzyma jednoosobowe gospodarstwo domowe przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł;
 • 600 zł rocznie  otrzyma 2-3-osobowe gospodarstwo domowe, jeśli dochód na głowę nie przekracza 1500 zł miesięcznie;
 • 850 zł rocznie  otrzyma 4-5-osobowe gospodarstwo domowe, w którym miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę;
 • 1150 zł rocznie otrzyma gospodarstwo domowe 6- i więcej osobowe, w którym miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem energetycznym, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi (wpisanymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków), otrzymają:

 • 500 zł rocznie  dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł rocznie  dla gospodarstwa domowego 2-3-osobowego;
 • 1062,50 zł rocznie  dla 4-5-osobowego gospodarstwa domowego;
 • 1437,50 zł rocznie  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Ponadto w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie zasada “złotówka za złotówkę” –  jeżeli gospodarstwo domowe przekroczy kryterium dochodowe, to dodatek zostanie wypłacony w kwocie pomniejszonej o kwotę przekroczenia. Chyba że tak ustalony dodatek miałby wynosić mniej niż 20 zł – wtedy nie będzie wypłacany.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać do 31 stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włocławku, ul. Królewiecka 7 (budynek B). Wypłata dodatków w 2022 roku będzie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. będą pozostawione bez rozpoznania.

Informacje na temat dodatku osłonowego można uzyskać:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włocławku nr tel. 54/230-53-47,
 • dzwoniąc na infolinię +48 22 369 14 44 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00),
 • na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat

Dokumenty do pobrania:

1. Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego   pobierz

2. Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego   pobierz


Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym
(Dz.U. z 2022 roku poz.1 z dnia 3 stycznia 2022 roku).