Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek

ul. Szkolna 14

87-853 Kruszyn

Tel.: 54 252 84 93