Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek

Ośrodek Zdrowia w Smólniku.

Tel.(54) 253-16-20

Ośrodek Zdrowia w Kruszynie.

Tel. (54) 252-84-93