Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mailurzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

Rodzaj Gminy: gmina wiejska
Lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie, pow. włocławski
Obszar: 21 990 ha
Ludność 7355 mieszkańców – stan na 31.12.2020 r.

NIP: 888-28-78-334
REGON: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

 

Kierownictwo Urzędu Gminy

Wójt Gminy Włocławek

Wójt Gminy Włocławek  

Magdalena Korpolak – Komorowska

telefon: 54 230 53 55

Wykształcenie wyższe, absolwentka Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy, studia podyplomowe z zakresu Administracji Publicznej oraz Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Certyfikaty ukończenia szkoleń z zakresu pozyskiwania środków unijnych, zamówień publicznych i  zarządzania projektami.

Zwyciężczyni Plebiscytu „Osobowość Roku 2017 w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna”.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym na stanowiskach Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek do spraw Rozwoju i Inwestycji.

 

Zastępca Wójta Gminy Włocławek

telefon: 54 230 53 47

Elżbieta Grzegórska

 

Skarbnik Gminy Włocławek

telefon: 54 230 53 42

Angelika Przybysz

 

Sekretarz Gminy Włocławek

telefon: 54 230 53 35

Piotr Stanny