Strategia Rozwoju Gminy Włocławek   

Uchwała Nr XLVI/299/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2010 r. w sprawie : uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Włocławek na lata 2009 -2020.

Uchwała Nr XIV/128/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Włocławek Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Włocławek

Uchwała Nr XVIII/137/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włocławek na lata 2016 – 2026


Uchwała Nr XXIV/175/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Włocławek w latach 2008 – 2015