Grupa kobiet,

 

 Zespół Folklorystyczny “Kruszynioki”

 
               Zespół Folklorystyczny “Kruszynioki” można spotkać prawie na wszystkich festynach i imprezach organizowanych w regionie Kujaw, a także na uroczystościach krajowych. Założycielem i kierownikiem zespołu, który początkowo nosił nazwę ,,KRUSZYNIANKI” jest Pani Irena Muszyńska. Zespół powstał w lutym 1987 roku. Nazwę zespołu zmieniono na ,,KRUSZYNIOKI”, kiedy w jego składzie pojawili się mężczyźni. Pierwszy występ miał miejsce w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku podczas obchodów 125-lecia powstania Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.  Początkowo założona grupa wokalna, z biegiem czasu przemieniła się w wielopokoleniowy zespół folklorystyczny z własna kapelą i zespołem tanecznym. 17 lutego 2007 roku zespół KRUSZYNIOKI obchodził swoje dwudziestolecie. Zespół liczy od 30 – do 40 osób. Skład jest zmienny, szczególną płynność obserwuje się wśród młodzieży, która często podejmuje studia w innych miastach. W jej miejsce do zespołu dołączają młodsi. W swoim repertuarze Kruszynioki mają pieśni i tańce kujawskie oraz inne utwory ludowe z różnych regionów. Szczególnie cenne są widowiska obrzędów ludowych prezentowanych przez zespół: ,,Wesele na Kujawach”, ,,Kiszenie kapusty”, ,,Dyngus w Kruszynie”, ,,Koza czyli Podkoziołek w Kruszynie”. Do dotychczasowych osiągnięć należą liczne nagrody, wyróżnienia dyplomy oraz zaproszenia do udziału w uroczystościach krajowych np. udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale w 2004 roku, dożynkach na Jasnej Górze, w wystawie Stołów Wigilijnych w Galerii Porczyńskich w Warszawie oraz w wystawie Stołów Wielkanocnych w Wilanowie z udziałem Prymasa Józefa Glempa. Kapela zespołu bawiła gości podczas balu sylwestrowego 2006/2007 w teatrze ,,Montownia” w Warszawie – ,,Sylwester na ludowo” z udziałem znanych aktorów telewizyjnych i teatralnych. Zespół otrzymał wiele nagród podczas corocznych przeglądów zespołów ludowych w Ciechocinku, w Golubiu – Dobrzyniu, Łącku. Corocznie bierze udział w dożynkach diecezjalnych, parafialnych, gminnych i powiatowych, występuje podczas festynów w skansenie w Kłóbce oraz festynów organizowanych w gminie Włocławek i powiecie włocławskim. Można ich spotkać na „Włocławskich Inspiracjach Artystycznych” organizowanych przez Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury i wieli innych imprezach. O Kruszyniokach niejednokrotnie pisano w prasie lokalnej: „Gazeta Kujawska”, „Nowości Włocławskie”, „W Naszej Gminie”. Autor: Jolanta Pijaczyńska
W dniu 19 czerwca 2022 roku Zespół obchodził 35-lecie swojej działalności artystycznej. Szczegóły tutaj
Kontakt:

Kierownik zespołu – Pani Irena Muszyńska

Tel. kom. 663779053

e-mail: kruszynioki@wp.pl

Siedziba: Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie

Tel. (054) 252 84 25