Program Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny

W gminie Włocławek działa  Punkt konsultacyjno-informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Punkt czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1300 do 1500 , w piątki od 1200 do 1400 i mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek – pok. nr 9, tel. 54 230 53 33.

 

W Punkcie istnieje  możliwość skonsultowania się oraz złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Następnie wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdzie następuje ich weryfikacja i  ocena merytoryczna.

O programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, bardziej efektywne – to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w domu, lepsza jakość powietrza i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa.

 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Realizacja programu: lata 2018-2029.

 

Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Dla Gminy Włocławek jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87 – 100 Toruń. Strona główna programu: https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu

 

Program przewiduje dofinansowania na:
• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie przegród budowlanych,
• stolarkę drzwiową i okienną,
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Forma dofinansowania: dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 

Więcej o programie na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl .

 

Dane liczbowe dotyczące gminy Włocławek

  • Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze udostępniamy poniższe dane:

• Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 277 szt.

• Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 168 szt.

• Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 106 960,88 zł

• Liczba zawartych umów: 257 szt.


.
Skip to content
baner lgd