Dane inspektora ochrony danych udostępnione na podstawie art. 11 ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.)
 
Wójt Gminy Włocławek informuje, że inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Włocławek jest:
 
1) imię i nazwisko inspektora ochrony danych: Krzysztof Kiełbasa
 
2) adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych: inspektor@cbi24.pl
 
3) numer telefonu: +48 533 434 220
 
RODO – klauzule informacyjne zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE