WYKAZ PRACOWNIKÓW
ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH

KADRA KIEROWNICZA URZĘDU GMINY

Imię i nazwisko

Stanowisko

Budynek/nr pokoju

Kontakt

Magdalena Korpolak-Komorowska

Wójt

A/6

54/230-53-55

wojt@g.wloclawek.pl

Elżbieta Grzegórska

Zastępca Wójta

B1/5

54/230-53-47

gops@g.wloclawek.pl

Angelika Przybysz

Skarbnik

B2/1

54-230-53-42

skarbnik@g.wloclawek.pl

Piotr Stanny

Sekretarz

A/10

54/230-53-35

sekretarz@g.wloclawek.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY

Imię i nazwisko

Stanowisko

Budynek/nr pokoju

Kontakt

Piotr Stanny

Sekretarz

Kierownik Referatu

A/10

54/230-53-35

sekretarz@g.wloclawek.pl

Dominika Garda

Specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

A/3

54/230-53-38

d.garda@g.wloclawek.pl

Lidia Rybka

Inspektor ds. zarządzania informacją, komunikacji i promocji

A/3

54/230-53-38

l.rybka@g.wloclawek.pl

Angelika Seroczyńska

Specjalista ds. obsługi Rady Gminy i spraw obronnych

B2/5

54/230-53-56

a.seroczynska@g.wloclawek.pl

Monika Lipigórska

Specjalista ds. kadr

A/2

54/230-53-43

m.lipigorska@g.wloclawek.pl

Barbara Gocel

Informatyk

B2/3

54/230-53-45

admin@g.wloclawek.pl

REFERAT FINANSOWY

Imię i nazwisko

Stanowisko

Budynek/nr pokoju

Kontakt

Angelika Przybysz

Skarbnik

Kierownik Referatu

B2/1

54/230-53-42

skarbnik@g.wloclawek.pl

Jolanta Kwiatkowska

Inspektor ds. księgowości podatkowej

A/1

54/230-53-36

j.kwiatkowska@g.wloclawek.pl

Aniceta Chmielewska

Inspektor ds. księgowości podatkowej

A/1

54/230-53-36

a.chmielewska@g.wloclawek.pl

Małgorzata Krzeszewska

Specjalista ds. księgowości budżetowej

A/1

54/230-53-36

m.krzeszewska@g.wloclawek.pl

Renata Gawłowska

Specjalista ds. księgowości budżetowej

B2/2

54/230-53-41

r.gawlowska@g.wloclawek.pl

Magdalena Lewandowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

B2/2

54/230-53-41

m.lewandowska@g.wloclawek.pl

Marzena Kurowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej i podatku od towarów i usług

B2/2

54/230-53-41

m.kurowska@g.wloclawek.pl

Anna Raszkiewicz

Referent ds. prowadzenia kasy Urzędu

B1/3

54/230-53-39

a.raszkiewicz@g.wloclawek.pl

REFERAT BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I ROLNICTWA

Imię i nazwisko

Stanowisko

Budynek/nr pokoju

Kontakt

Adrianna Pańka – Śmiałek

Zastępca Kierownika Referatu

A/8

54/230-53-37

a.panka@g.wloclawek.pl

Łukasz Kwiatkowski

 Inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska

A/2

54/230-53-32

l.kwiatkowski@g.wloclawek.pl

Agnieszka Niemczyk

Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej

A/2

54/230-53-43

a.niemczyk@g.wloclawek.pl

Barbara Politowska

Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej (zastępstwo)

A/2

54/230-53-43

b.politowska@g.wloclawek.pl

Ewelina Kwiatkowska

Młodszy referent ds. dróg oraz infrastruktury komunalnej

A/2

54/230-53-43

e.kwiatkowska@g.wloclawek.pl

Dorota Adamska

Referent ds. rewitalizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych

A/8

54/230-53-37

d.adamska@g.wloclawek.pl

Paulina Dwojacka

Referent ds. rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych

A/9

54/230-53-33

p.dwojacka@g.wloclawek.pl

Izabela Kupidurska

Młodszy referent ds. zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi

A/9

54/230-53-33

i.kupidurska@g.wloclawek.pl

Ewelina Wyciechowska

Referent ds. zamówień publicznych

B2/4

54/230-53-34

e.wyciechowska@g.wloclawek.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Imię i nazwisko

Stanowisko

Budynek/nr pokoju

Kontakt

Wiesław Mikołajczewski

Kierownik Referatu

Hydrofornia Dębice

54/252-82-80
w.mikolajczewski@g.wloclawek.pl

Agnieszka Ozdowska

Inspektor ds. ustalania należności za dostawę wody i odbiór ścieków oraz windykacji należności

Hydrofornia Dębice

54/252-82-80
ag.ozdowska@gmina.wloclawek.pl