Informacja o wyniku przetargu

Włocławek, dnia 11 marca 2022 r.

1. W dniu 10.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana w m. Modzerowo – działka Nr 424/4 o pow. 0,1500 ha .

3. Do przetargu dopuszczone zostały 2 osoby.
Niedopuszczona – 1 osoba.

4. Cena wywoławcza netto wynosiła: – 50.000,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła: 50.500,00 zł
+ 11.615,00 zł podatku VAT.

5. Nabywcą nieruchomości zostali Państwo Anna i Mariusz Kwiatkowscy.

Informacja o wyniku przetargu

Włocławek, dnia 31.12.21 r.

W dniu 17.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy odbył się:

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana w m. Modzerowo – działka Nr 424/3 o pow. 0,15 ha .

3. Do przetargu dopuszczone została 1 osoba.
Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

4. Cena wywoławcza wynosiła: – 50000.000,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła: 50.500,00 zł
+ 11.615,00 zł podatku VAT.

5. Nabywcą nieruchomości został Pan Janusz Podgórski.

 

Informacja o przetargu

Działka nr 424/3 Powierzchnia: 1 500 m2 Działka nr 424/4 Powierzchnia: 1 500 m2.

Więcej informacji na temat nieruchomości można uzyskać pod nr tel. 54 230 53 43 lub pod adresem e-mail:a.niemczyk@g.wloclawek.pl

MODZEROWO PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 GRUDNIA 2021 R.
Cena wywoławcza: 50 000,00 zł netto każda. Działki niezabudowane.

Informacja o wyniku przetargu

Włocławek, dnia 9.11.2021 r.

Wójt Gminy Włocławek informuje, iż w dniu 29.10.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy odbył się:

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
 2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana w m. Modzerowo – działka Nr 170/5 o pow. 0,0298 ha .
 3. Do przetargu dopuszczona została 1 osoba.
  Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.
 4. Cena wywoławcza wynosiła: – 5.000,00 zł.
  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła: 5.050,00 zł
 5. Nabywcą nieruchomości została Państwo Katarzyna i Mariusz Jatczak.

W dniu 29.10.2021r  w siedzibie Urzędu Gminy odbył się:

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
 2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana w m. Modzerowo – działka Nr 424/3 o pow. 0,15 ha .
 3. W wyznaczonym terminie do wniesienia wadium tj. do dnia , na ww. nieruchomość nie wpłynęły wadia, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Informacja o wyniku przetargu

Włocławek, dnia 8 marca 2021 r.

W dniu 25.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 1. Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana w m. Telążna Leśna – działka Nr 548/22 o pow. 0,1502 ha .
 2. Do przetargu dopuszczona została 1 osoba.
  Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.
 3. Cena wywoławcza netto wynosiła: – 27.000,00 zł.
  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła: 27.270,00 zł
  + 6.272,10 zł podatku VAT.
 4. Nabywcą nieruchomości został Pan Mariusz Podgórski.