Sołectwo Modzerowo:

  • Modzerowo,

Kontakt z Sołtysem:

Pani Lewandowska Rozalia
54 233 96 40

Rada Sołecka:

1. Pan Piotr Knerek
2. Pan Jacek Kaniewski
3. Pani Aneta Szczygielska
4. Pani Beata Moczadło
5. Pan Łukasz Góreczny