Sołectwo Nowa Wieś:

  • Józefowo k. Potoku ( nazwa zwyczajowa), lub Józefowo ( nazwa urzędowa),
  • Łuba Druga,
  • Nowa Wieś,
  • Potok,
  • Przyruda

Kontakt z Sołtysem:

Pan Janusz Nowok 

Rada Sołecka:

1. Pani Marlena Matysiak
2. Pani Alicja Piórkowska
3. Pan Wiesław Białkowski
4. Pani Katarzyna Figel – Stolcman