Sołectwo Markowo:

  • Markowo,
  • Sykuła,

Kontakt z Sołtysem:

Pan Ochmański Mieczysław
54 252 81 91

Rada Sołecka:

1. Pan Władysław Beciński
2. Pan Paweł Ulewicz
3. Pani Fabiola Gawrońska