Wójt Gminy Włocławek  

Magdalena Korpolak – Komorowska

telefon: 54 230 53 55

Wykształcenie wyższe, absolwentka Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy, studia podyplomowe z zakresu Administracji Publicznej oraz Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Certyfikaty ukończenia szkoleń z zakresu pozyskiwania środków unijnych, zamówień publicznych i  zarządzania projektami.

Zwyciężczyni Plebiscytu „Osobowość Roku 2017 w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna”.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym na stanowiskach Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek do spraw Rozwoju i Inwestycji.

Zastępca Wójta Gminy Włocławek

Elżbieta Grzegórska

tel. 54 230 53 47

Skarbnik Gminy Włocławek

Angelika Przybysz

tel. 54 230 53 42

Sekretarz Gminy Włocławek

Piotr Stanny

tel. 54 230 53 35