Sołectwo Mursk:

  • Mursk,

Kontakt z Sołtysem:

Pan Jakub Wojciechowski

Rada Sołecka:

1. Pani Małgorzata Rzadkowolska
2. Pani Małgorzata Mojciechowska
3. Pan Marek Gębicki