Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek
ul.Orla 1
87-800 Włocławek

Tel:  54 232 78 07
Email: cuw@cuwwloclawek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.cuwgwloclawek.pl

Kierownik:
Anna Ledzion