Sołectwo Warząchewka Nowa:

  • Warząchewka Nowa,

Kontakt z Sołtysem:

Pan Reniec Władysław 
54 284 16 20

Rada Sołecka:

1. Pan Marian Tracikowski
2. Pani Wioletta Pawińska
3. Pan Tomasz Reniec