Gminne Centrum Kultury w Kruszynie z filią w Smólniku – Centrum Integracji Wiejskiej
ul. Szkolna 9, 87-853 Kruszyn

Tymczasowe biuro GCK:
ul. Szkolna 14/7
87-853 Kruszyn

tel. 577 682 013, 533 204 748
e-mail: gokkultura@g.wloclawek.pl

Dyrektor Anna Podgórska – Spychalska