Sołectwo Kolonia Dębice:

  • Kolonia Dębice

Kontakt z Sołtysem:

Pan Stanisław Zasada

Rada Sołecka:

1. Pan Andrzej Kornacki
2. Pan Adam Tuszyński
3. Pani Małgorzata Ziółkowska