Sołectwo Skoki Duże:

  • Skoki Duże,
  • Skoki Małe

Kontakt z Sołtysem:

Pani Ewa Jżmanowska

Rada Sołecka:

1. Pan Jan Przybylski
2. Pani Dorota Przybyt
3. Pani Aneta Gronalewska