Kościół w   Smólniku, wsi obecnie należącej do gminy Włocławek wybudowano nie tak dawno, w latach 1969 – 1974. Dopiero wtedy wieś stała się siedzibą parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja. Wcześniej Smólnik, już w 1489 r. został wymieniony wśród miejscowości należących do parafii Grabkowo. Od 1494 roku wchodził w skład parafii Wistka Szlachecka. W czasie drugiej wojny światowej kościółek w Wistce Szlacheckiej zniszczyli Niemcy, po wojnie nie został odbudowany. Istniała tam kaplica, w której odprawiano msze. Początkowo planowano odbudować kościół, ale decyzja o budowie stopnia wodnego na Wiśle pod Włocławkiem miała decydujący wpływ na dalsze losy parafii w Wistce Szlacheckiej. Przedsięwzięcie związane z budową tamy spowodowało jej likwidację.  Lukę wypełniła nowo otwarta parafia w Smólniku, która była kontynuacją parafii w Wistce Szlacheckiej. Naturalnym więc było przyjęcie tego samego patrona parafii –świętego Bartłomieja. Projekt kościoła w Smólniku wykonał architekt inż. Aleksander Holas z Poznania. Świątynię konsekrował biskup włocławski Jan Zaręba. (ur. 1910, zm. 22 listopada 1986). Kościół wybudowano z cegły i betonu, dach pokryto blachą. We wnętrzu znajduje się ołtarz i ambona wykonane z marmuru. Posadzki też są marmurowe. Główną ścianę zdobi płaskorzeźba o tematyce eucharystycznej, wykonana w ceramice przez artystę plastyka Antoniego Piotra Bisagę z Włocławka.