Skład Rady Sportu w Gminie Włocławek:

1) Pani Joanna Jamka Wąsowska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku;

2) Pani Dominika Garda – osoba wskazana przez Wójta Gminy Włocławek;

3) Pan Tadeusz Falkowski – przedstawiciel LZS „VICTORIA” Smólnik;

4) Pan Sławomir Gliszczyński – przedstawiciel Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie;

5) Pan Łukasz Kwiatkowski – przedstawiciel LZS „KUJAWIAK” Kruszyn.

 

Zarządzenie Nr 239/2022 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2022 w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Gminie Włocławek