Ogłoszenie o zmianie programu Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023 roku

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych – to główne zmiany, które mają zachęcić do skorzystania z programu Czyste Powietrze. Beneficjenci będą mogli dokonać głębokiej termomodernizacji domów jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska od jutra wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że Beneficjenci uzyskają wyższe dofinansowanie i jednocześnie będą mogli obniżyć koszty ogrzewania swoich domów.

Program wprowadza dodatkowe finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku.

Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

  • w części 1) Programu – do 135 000 zł,
  • w części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • w części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Regulamin i dokumenty do pobrania na stronie: https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja-od-03012023

Źródło: materiały WFOŚiGW w Toruniu