Podpisanie umów – Termomodernizacja

W dniu 20 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek odbyło się uroczyste podpisanie umów z wykonawcami projektu unijnego pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku oraz Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska”. Ze strony gminy umowy podpisały Wójt Ewa Braszkiewicz oraz Skarbnik Aneta Kaczmarek. Ze strony wykonawców właściciele firm wyłonionych w drodze przetargu.

Gmina Włocławek na termomodernizację budynków złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w lipcu ubiegłego roku. W wyniku przeprowadzonego konkursu pozyskała dofinansowanie w wysokości 83 % wartości zadania. Ogólna wartość projektu wynosi około 2,5 mln zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego sześć budynków użyteczności publicznej będą modernizowały włocławskie firmy: Zakład Handlowo – Usługowy Krzysztof Sadzikowski , Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Marcin Kucharuk, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „DAWBUD”, Zakład Budowlany PRO-MET Spółka z o. o. i Przedsiębiorstwo Budowlane „DAWBRUK”. Termin realizacji  od 23 czerwca do 10 listopada 2017 r.

Zakończenie robót w Ośrodku Zdrowia w Smólniku planowane jest na dzień 31 sierpnia 2017 r.

Galeria zdjęć