Dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

_IMG_""

Gmina Włocławek otrzymała akceptację wniosku o powierzenie grantu w konkursie Granty PPGR. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy na etapie oczekiwania podpisania umowy, a po przekazaniu środków zostanie zakupiony sprzęt w celu wsparcia rodzin popegeerowskich (13 laptopów i 3 komputery stacjonarne).