Wodociąg Smólnik – bakterie grupy coli w wodzie

_IMG_""

W dniu 23 lutego 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wydał komunikat dotyczący jakości wody dostarczanej z wodociągu Smólnik. W próbkach wody pobranej w dniu 17 lutego 2022 roku z wodociągu Smólnik, zaopatrujący w wodę miejscowości: Adaminowo, Józefowo, Kosinowo, Ładne, Modzerowo, Mostki, Mursk, Przerytka, Radyszyn, Smolarskie, Smólnik, Telążna Leśna, Telążna Stara, Wistka Królewska, Wistka Szlachecka, Zuzałka stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdził brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na wskazanym wyżej obszarze i wprowadził ograniczenia w korzystaniu z niej.

MIESZKAŃCY WW. TERENÓW ZAOPATRYWANI SĄ W WODĘ Z UJĘCIA GMINY MIASTA WŁOCŁAWEK.

Gmina Włocławek prowadzi prace mające na celu przywrócenie jakości wody. W ramach działań naprawczych Stacja Uzdatniania Wody została wyłączona. Działania naprawcze polegały będą na systematycznym chlorowaniu i dezynfekcji ujęcia.