Aktualności

WARSZTATY Z AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE WŁOCŁAWEK

  Projekt pn. ”Warsztaty z aktywizacji zawodowej i treningi umiejętności społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w gminie Włocławek” obejmował przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego oraz treningów umiejętności społecznych. Projekt miał na celu zwiększenie […]

Aktualności

Zbiórka dla obywateli Ukrainy

W związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie, Gmina Włocławek uruchamia zbiórkę produktów niezbędnych osobom dotkniętym działaniami wojennymi. Bezpośrednio odpowiedzialnym za organizację i przebieg zbiórki  jest Wójt Gminy Włocławek, zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko – Pomorskiego […]

Aktualności

Informacje dla obywateli Ukrainy

Wojewoda Kujawsko – Pomorski uruchomił ogólnodostępną infolinię pod nr 52 34 97 804 oraz 52 34 97 461 obsługiwaną w języku ukraińskim i polskim oraz stronę internetową cudzoziemiec.bydgoszcz.pl Została również uruchomiona specjalna, dedykowana strona internetowa www.ua.gov.pl oraz infolinia […]