Wodociąg Dębice – bakterie grupy coli w wodzie

_IMG_""

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Włocławek, na podstawie komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 25 lutego 2022 roku, dotyczącego jakości wody dostarczanej z wodociągu Dębice informuje, że w próbkach wody pobranej w ramach kontroli z wodociągu w Dębicach stwierdzono obecność bakterii grupy coli, obecność enterokoków oraz nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów w temp. 22°C .

W związku z powyższym woda jest niezdatna do spożycia, również po przegotowaniu.

Komunikat dotyczy następujących miejscowości: Dębice, Dobra Wola, Gróbce, Kolonia Dębice, Koszanowo, Kruszyn, Kruszynek, Ludwinowo, Markowo, Nowa Wieś, Pińczata, Poddębice, Smólsk, Sokołowo, Sykuła, Świętosław, Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska oraz kilku nieruchomości z miejscowości Sokołowo, Skibice, Gołaszewo i Nakonowo.

W związku z tym od dnia 25 lutego 2022 r. od godziny 20.00 będą podstawione zbiorniki z wodą zdatną do picia po przegotowaniu u Sołtysów Sołectw: Dobra Wola, Ludwinowo, Gróbce, Kolonia Dębice, Koszanowo, Kruszyn, Kruszynek, Łagiewniki, Markowo, Nowa Wieś, Smólsk.

Mieszkańcy z miejscowości Pińczata, Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Łagiewniki zaopatrzeni będą w wodę z ujęcia w Przydatkach Gołaszewskich.

Konserwatorzy Gminy Włocławek prowadzą prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 7 dnia grudnia 2017 r.. Działania naprawcze polegać będą na systematycznym chlorowaniu i dezynfekcji ujęcia.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Urzędem Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7,.87-800 Włocławek 668 579 313 , 668 579 328 lub 784 475 377.