Stanowisko Wójta Gminy Włocławek w sprawie przebiegu inwestycji – Centralny Port Komunikacyjny

Stanowisko Wójta Gminy Włocławek Pani Magdaleny Korpolak-Komorowskiej, wystosowane w imieniu mieszkańców do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Parlamentarzystów RP.